16221821xc9.jpg

16221821xc9.jpg

Etkili anne- baba olmak sabır gerektirir. Aile üyelerinin biri birleri ile olan ilişkilerinde hak ve özgürlüklerine riayet etmeleri, onları daha sorumlu ve yetenekli yapar.

Karşılıklı saygı ve kabullenmeyi yerleştirmek anne ve babanın bilgilerine bağlıdır. İnsandaki bütün davranışların mutlaka sosyal neticeleri olur. Eğer, ailedeki fertlerden birisi olumsuz davranışlar sergiliyorsa, ilgi, güç, intikam veya yetersizlik göstergesidir. Olumsuz davranış sergileyen aile ferdine karşı, diğer aile fertleri kendi davranışlarını yeniden gözden geçirmelidir. Çocuklar sorumlu ana-babalardan etkilenirler.